adwokatura

Kancelaria Adwokacka
Gromadzka Kobierski
Piszczatowska - Karwowska

O Kancelarii

Nasza Kancelaria posiada dwie siedziby:

mapa - kancelaria w Wysokiem Mazowieckiem

Wysokie Mazowieckie
ul. Jagiellońska 41 lok. 4 i 5
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00


mapa - kancelaria w Ciechanowcu

Ciechanowiec
Plac 3 Maja 1 lok. 13
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 13:00 - 15:00
wtorek: nieczynne
środa - piątek: 10:00 - 15:00

Z szacunku dla Państwa czasu prosimy w miarę możliwości o uprzednie umawianie wizyt telefonicznie pod numerami podanymi w zakładce Kontakt.

Adwokaci

Adwokat Karolina Gromadzka

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Członek Izby Adwokackiej w Białymstoku od roku 2011, wpisana na listę adwokatów.

Adwokat Jacek Kobierski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Queen Mary University of London (LLM). Członek Izby Adwokackiej w Białymstoku od 2011 roku, wpisana na listę adwokatów.

Adwokat Jolanta
Piszczatowska - Karwowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Wydziału Prawa Institut d’Etudes Politiques de Rennes. Członek Izby Adwokackiej w Białymstoku od 2011 roku, wpisana na listę adwokatów.

Oferta dla klientów indywidualnych

 • reprezentacja klientów w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
 • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych
 • sporządzenie pism procesowych - apelacje, zażalenia, kasacje, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia i inne
 • sporządzanie pism oraz reprezentacja Klientów w postępowaniu wykonawczym- wnioski o:
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności/ograniczenia wolności,
  • zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności/ ograniczenia wolności,
  • przerwę w wykonaniu kary
  • wyrok łączny
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kar pobawienia wolności lub ograniczenia wolności
  • rozłożenie na raty kosztów sądowych, grzywien, świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
  • i inne
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
 • udział w negocjacjach i mediacjach
 • sporządzanie pism procesowych - pozwy o zapłatę, apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski i inne
 • windykacja należności i powództwa przeciwegzekucyjne
 • pomoc prawna w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia od ubezpieczycieli (np. z tytułu wypadków komunikacyjnych)
 • dochodzenie roszczeń związanych z prawami konsumenta
 • sporządzanie umów
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sprawach o zasiedzenie, rozgraniczenie, wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania, uwłaszczenie
 • sporządzanie pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, kasacje i inne)
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sprawach o stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku, zachowek i inne
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sprawach o rozwód, separację, alimenty, zabezpieczenie potrzeb rodziny, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, przysposobienie, porwania rodzicielskie i inne
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sprawach o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ustalenie stosunku pracy, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, mobbing, zmianę warunków pracy lub płacy i inne
 • sporządzanie pism procesowych takich jak pozwy, odwołania, apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski i inne

Kancelaria pomaga osobom pokrzywdzonym w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych skierowanych do ubezpieczycieli jak również podmiotów odpowiedzialnych z tytułu wypadków, wyrządzenia szkód itp.

Reprezentujemy Klientów w mediacjach, przy zawieraniu ugód, jak również przy sporządzaniu odwołań od decyzji ubezpieczycieli, a następnie w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym, tak by skutecznie pozyskać należne odszkodowanie

Oferta dla firm

Kancelaria świadczy również usługi na rzecz firm oraz instytucji w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego.
Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • stała obsługa prawna na zasadzie umowy współpracy
 • rejestracja spółek
 • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również wszelkimi organami administracji publicznej i samorządowej
 • sporządzanie pism procesowych – pozwów, apelacji, kasacji, odwołań, zażaleń i wniosków
 • doradztwo
 • sporządzanie, weryfikacja i negocjowanie umów
 • sporządzanie regulaminów, wzorców umów itp.

Porady on-line

Jest dla nas całkowicie zrozumiałym, że osobista wizyta w kancelarii adwokackiej może być dla wielu z Państwa bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa, na przykład z powodu pobytu za granicą. Dlatego oferujemy Państwu usługę porad prawnych on-line.

Na czym to polega? Udzielenie porady on-line przebiega w sposób następujący:

 • klient wypełnia formularz kontaktowy znajdujący się poniżej, gdzie opisuje stan faktyczny i konkretyzuje swoje pytania, a następnie zatwierdza jego treść poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”
 • najpóźniej kolejnego dnia roboczego, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz informacją o koszcie porady z numerem rachunku bankowego, na który należy uiścić wynagrodzenie, a jeżeli zachodzi taka konieczność, także z prośbą o uzupełnienie informacji dotyczących stanu faktycznego
 • po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym i ewentualnym uzupełnieniu informacji, w przeciągu 48 godzin klient otrzyma na podany adres e-mail treść porady prawnej na pliku w formacie pdf

Kontakt

adw. Karolina Gromadzka

- siedziba w Wysokiem Mazowieckiem
- filia w Ciechanowcu
tel: 668 015 414,
e-mail: gromadzka.k@gmail.com

adw. Jacek Kobierski

- siedziba w Ciechanowcu
- filia w Wysokiem Mazowieckiem
tel: 794 790 400,
e-mail: adw.kobierski@gmail.com

adw. Jolanta
Piszczatowska - Karwowska

- siedziba w Wysokiem Mazowieckiem
- filia w Ciechanowcu
tel: 504 224 449,
e-mail: adw.piszczatowska@gmail.com

Centrala

tel: 86 307 00 40,
e-mail: adwokatwysmaz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka

ul. Jagiellońska 41 lok. 4 i 5
18 – 200 Wysokie Mazowieckie

filia w Ciechanowcu

ul. Plac 3 Maja 1 lok. 13
18 – 230 Ciechanowiec

©2016 Kancelaria Adwokacka Gromadzka Kobierski Piszczatowska - Karwowska
Wszelkie prawa zastrzeżone.